Om prosjektet Giensjanse

Om prosjektet Giensjanse

Arbeidsmarkedet i Norge har de siste 20 årene vært preget av høy sysselsettingsgrad. Fakta er at 8 av 10 menn og 7 av 10 kvinner er i dag i jobb. Tall de fleste land ville vært stolte av, men hva med de 2 mennene og 3 kvinnene? Hva med de som ikke er i jobb i dag, hvorfor er det ingen som gir dem en sjanse?

Arbeid fostrer stolthet

Det å ha en jobb vi er stolte av og kjenner engasjement for, gir oss en identitet og tillater oss å bruke vår kompetanse, tilegne oss kunnskap og lar oss bidra til samfunnets beste. Dessverre er det slik i dag at det ikke alltid er like lett å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Dagens arbeidsmarked har på mange måter blitt akkurat det, et marked. Jobbsøkere behøver i større grad å “selge seg inn” til arbeidsgiver på samme måte som man selger varer, tjenester og produkter. Alle er på jakt etter en jobb som gir dem trygghet og mening, men er arbeidsmarkedet virkelig åpent for alle?
Hva med alle de som ikke kan konkurrere på lik linje med alle andre? Det kan være at de har en funksjonshemming, mangel på utdannelse, psykiske problemer grunnet en vanskelig oppvekst, eller innvandrerbakgrunn. Listen over mennesker som ikke kan konkurrere på lik grunnlag som de fleste er lang, men betyr det at vi ikke skal gi dem en sjanse?

25.000 unge arbeidssøkere

I dag står det mer enn 25.000 ungdommer og venter på jobb i Norge. Dette er unge mennesker, alle med ulik bakgrunn og utdanning. Det eneste de har felles er at de kan ikke konkurrere på lik linje med alle andre, og at de har brennende ønske om å komme seg i jobb. Unge mennesker med nedsatt arbeidsevne er en enorm, ubrukt ressurs vi må gripe tak i. Vi som står bak giensjanse.no ønsker å gjøre arbeidsgivere oppmerksomme på tiltak som gjør det enklere og tryggere for dem å ansette unge mennesker med nedsatt arbeidsevne.

Kostnadene ved å ha en så stor del av den unge, norske arbeidsstokken stående utenfor arbeidslivet er enorme, ikke bare samfunnsøkonomisk, men også sosialt.

Tilskudd fra NAV

Ser man 10-15 år tilbake i tid var det mange arbeidsgivere som hadde dårlig erfaring med å tilby unge mennesker arbeidserfaring via NAV-tiltak. De følte at kravene til dem som arbeidsgiver var for store og sluttgevinsten var for liten. Vi vet også via spørreundersøkelser at en overvekt av arbeidsgivere savnet mer støtte fra NAV, og ikke bare i form av økonomiske tilskudd.
Både Regjeringen og NAV har tatt til etterretning det arbeidsgiverne har fortalt og har de siste årene lansert en rekke nye tiltak med målsetting om å bedre forholdet mellom arbeidsgiver, bruker og NAV selv.

Siste spørreundersøkelse blant arbeidsgivere som har tilbudt unge mennesker med nedsatt arbeidsevne jobb, forteller en helt annen historie enn for 10 år siden. Over 70% av arbeidsgivere har i dag gode erfaringer med å ansette unge som har slitt med å komme seg ut i jobb. De forteller at det de har investert av ekstra tid og ressurser i personen, har gitt dem lojale og ressurssterke medarbeidere. Støtteordninger fra NAV og et tettere samarbeid har helt klart gjort det enklere og tryggere for arbeidsgiver å åpne dørene for de unge.

NAV er her for deg

Om du er arbeidsgiver, eller selv sliter med å komme deg inn på arbeidsmarkedet. Ta en titt på våre sider, her vil du finne informasjon om en rekke ulike tiltak, støtteordninger og muligheter.
Det er viktig å huske at NAV er der for å hjelpe, og det har alltid vært et mål for Norge å ha et inkluderende arbeidsliv. NAV har verktøyene som kan sikre oss nettopp det.

Privacy Policy