Mentorordning

Mentorordning

Mentorordning via NAV er et relativt nytt arbeidsmarkedstiltak beregnet på å tilby mennesker ekstra bistand for å mestre jobb eller utdanning. Selv om vi i Norge jobber mye mindre enn vi gjorde for 30 år siden, øker antall mennesker som opplever utbrenthet i jobb og studier kraftig.
Å brenne ut, eller som vi også sier «å møte veggen», eller «å gå på en smell», er ikke lengre noe ukjent fenomen i Norge. Grunnen til at så mange møter veggen er uklart. Noen hevder vi legger for mye press på oss selv og karrierejaget, og den evige kamp for det perfekte liv tar overhånd. Flere eksperter på området hevder det ikke nødvendivis er arbeidsmengden som er problemet, men heller det presset vi legger på oss selv.

Hva er utbrenthet

Typiske tegn på utbrenthet er følelsen av å være fysisk, følelsesmessig og mentalt utslitt, ofte på grunn av langvarig stress og overbelastning. Utbrenthet kan ramme mennesker i alle yrkesgrupper. Utbrenthet gir både psykiske og fysiske plager. I mange tilfeller er det et resultat av en prosess som har pågått gjennom flere år, med for høyt arbeidspress, tempo og for lange arbeidsdager over tid. Andre ganger er det hverdagen som krever for mye. Jobb, unger, trening, husarbeid, ektefelle eller partner. Alt krever sitt, alt skal gjøres, helst med det en gang.

Det begynner vanligvis med tretthet, spenningstilstander og muskelsmerter. Utbrenthet er en normal reaksjon på stress, og er ikke en egen diagnose. Det finnes ingen klar definisjon på hva utbrenthet er. Derfor er det heller ikke mulig å si noe om hvor vanlig det er. Det eneste vi vet er at flere og flere søker hjelp for det de opplever som utbrenthet. Typiske symptomer er en følelse av å være emosjonelt utslitt, overbelastet, tappet for energi, trett og nedfor. Utbrenthet fører også til reduserte prestasjoner, og det kan påvirke hverdagen på en slik måte at selv små oppgaver føles helt uoverkommelig.

Støtte og hjelp ved utbrenthet

Problemet med utbrenthet er nå så utbredt i Norge at NAV har opprettet et eget arbeidsmarkedstiltak for å møte pågangen av mennesker som opplever problemet. Mentorordningen er siste tilskudd på en lang rekke tiltak NAV har å hjelpe oss med. Hensikten er å gi støtte på arbeidsplassen slik at man ikke trenger å sykemelde seg eller i verste fall forlate jobben. Via ordningen mottar man veiledning og støtte fra en mentor som følger en i hverdag og på jobb. Mentoren skal være en samtalepartner og støttespiller på arbeidsplassen. Dager hvor mottaker føler utbrentheten tar overhånd, går mentoren inn og overtar de daglige gjøremål på arbeidsplassen. På denne måten sikrer man både at arbeidsplassen ikke lider, samt at mottaker kan slappe av i trygg forvisning om at deres arbeidsoppgaver blir utført.

Hvem kan søke om mentor?

Mentor er for deg som trenger praktisk bistand, veiledning eller opplæring på arbeidsplassen. Være det seg hjelp til å utføre daglige oppgaver, arbeidstrening eller generell støtte som gjør at bedriften kan beholde deg som ansatt. Både bedrifter og enkeltpersoner kan søke om mentorstøtte fra NAV. Tilskuddet gis normalt i 3 måneder, men ved spesielle omstendigheter kan det innvilges støtte i opp til 36 måneder.

Vi vet via spørreundersøkelser utført blant både arbeidssøkende og fast ansatte, at mange finner det å søke om støtte fra NAV som er personlig nederlag. Spesielt i tilfeller hvor man har vært en fullt fungerende, aktiv arbeidstaker gjennom en årrekke. Sannheten er at vi møter alle veggen av og til. Noen går i den, og enkelte springer. NAVs tilskuddsløsninger er ikke et nederlag, tvert imot. Det er en fantastisk støtte og et tegn på et velfungerende moderne arbeidersamfunn.

Privacy Policy